KathaSamputi (కథాసంపుటి)

KathaSamputi (కథాసంపుటి) header image 1
November 15, 2019  

దుష్ట రక్షణ (Dushta Rakshana)

November 15, 2019

దుష్టుడికి మేలు చేసినా వాళ్ళు  మనకు కీడునే చేస్తారు. దుష్ట రక్షణ మనకు ప్రమాదం తెచ్చి పెడుతుంది.