KathaSamputi (కథాసంపుటి)

KathaSamputi (కథాసంపుటి) header image 1
March 8, 2020  

వ్యర్థమైన సలహా (Vyardhamaina Salaha)

March 8, 2020

మూర్ఖులకి ఎప్పుడు సలహా ఇవ్వకూడదు। అది వ్యర్థం।