KathaSamputi (కథాసంపుటి)

KathaSamputi (కథాసంపుటి) header image 1
November 13, 2019  

సహవాస దోషం (Sahavasa Dosham)

November 13, 2019

మంచి మాటలు ఎవరు చెప్పినా వినాలి. చెడ్డవారి సహవాసం ప్రాణ హాని చేస్తుం